Tekstvak:

 C

 A

M

 Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek

 

           Programma seizoen 2017/2018

 C

 A

M

 Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek

 

       

 

Het 11e seizoen.

 

Na een zeer geslaagd jubileumjaar maken wij ons  op voor het 11e CAM-seizoen. Op naar de volgende mijlpaal, ons 12 ½ -jarig bestaan. Ook dat moment zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar dáárover later.

 

Uit de reacties, die we de afgelopen jaren ontvingen, blijkt dat onze bezoekers tevreden zijn over de activiteiten van CAM. Die worden gezien als interessant, gevarieerd en voor een breed publiek toegankelijk. Geen reden om een andere koers te gaan varen. En dat gaan we dus ook niet doen.

 

Enige discussie is er binnen het bestuur wél geweest over de concerten op de zondagmiddagen. Het is opgevallen dat de belangstelling daarvoor de laatste jaren langzaamaan minder geworden is. In tegenstelling tot de steeds grotere belangstelling voor de activiteiten op de doordeweekse avonden, daalde het aantal bezoekers op de zondagmiddagen.  Is die middag toch minder geschikt?. Uiteindelijk hebben wij besloten om in het nieuwe seizoen de  concerten in de kerk niet te organiseren op een zondagmiddag, maar op een doordeweekse avond.

Dat doen wij dit jaar bij de opening en bij de afsluiting van het seizoen. Al onze activiteiten vinden in het 11e seizoen dus plaats in de avonduren. Wij zijn benieuwd naar de reacties. Op basis daarvan zullen wij besluiten wat in het volgende seizoen te doen.

 

In deze “Culturele Agenda 2017/2018”  het programma voor ons 11e seizoen.  Ook nu weer hebben wij een gevarieerd programma kunnen samenstellen. Beeldende kunst, muziek, wetenschap, (regionale)  historie en reizen zijn de ingrediënten. En ook dit jaar weer met deskundige sprekers en enthousiaste musici. Wij hopen dat de in deze “Culturele Agenda” genoemde activiteiten u aanspreken..

 

Wij wensen u en onszelf een mooi 11e seizoen toe.

 

Namens bestuur en vrijwilligers(sters)

Maerten C.G. Verstegen, voorzitter.

Het programma 2017-2018  in vogelvlucht.

 

Donderdag 12 oktober 2017: Opening van het seizoen met een concert door het Gewestelijk Symfonie Orkest “Maas en Niers”.

 

Dinsdag 24 oktober 2017: “ 2017, het jaar van Mondriaan tot Dutch Design”, voordracht door drs W. (Walda) Bosman-Kok, kunsthistorica.

 

Woensdag 15 november 2017: “Hospicezorg in Nederland”, voordracht door

prof. dr C.C.M. ( Saskia) Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg/ hospicezorg aan de Universiteit van Utrecht en directeur van het academische hospice “Demeter”.

 

Woensdag 13 december 2017: “Eer, schande en humor ; volksgebruiken in het oude Brabant”, door

E. (Eric) Koolen.

 

Dinsdag 16 januari  2018: “De Maas, van open riool naar natuurparadijs; een culturele biografie van Molenhoek en zijn relatie met de grote rivieren”, door J.(Jan) Nillesen.

 

Woensdag 31 januari 2018: “Centraal Azië, een verassing”, filmisch reisverslag door de stichting Wereldbeeld.

Wegens omstandigheden verzet naar 10 april

 

Dinsdag 20 februari 2018: “Kosmische straling”, door prof dr S (Sijbrand) de Jong.

 

Woensdag 14 maart 2018: “Kinderen in het oude Egypte”, door drs E. (Elsbeth) Rooker, egyptologe.

 

 

Dinsdag 10 april 2018: “Franse kastelen in de Middeleeuwen”,  voordracht door

Dr. L. (Leo) Ewals, kunsthistoricus en conservator van het Ateliermuseum Jac Maris in Heumen.

Wegens omstandigheden verzet naar 31 Januari

 

 

Woensdag 25 april  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder leiding van dirigent Nicholas Devons speelt het Betuws Synfonie Orkest deze bijzondere avond een prachtig programma

 

 

 

Plaats, tijd en toegangsprijs van onze activiteiten.

 

In de regel geldt voor onze activiteiten :

 

Concerten in de kerk.

Plaats: kerk

Tijd : doordeweekse avond om 20.00 uur precies. Datum wordt hierna per concert vermeld.

Entree incl. kop koffie of thee :

·      8,-

·      Vrienden van CAM  4,-

·      Jongeren tot 16 jaar, CJP-houders en studenten op vertoon van collegekaart/ inschrijvingskaart : 4,-

Lezingen, voordrachten, etc. in de sacristie.

Plaats : sacristie, zij-ingang van de kerk

Tijd : alternerend op de dinsdagavond en woensdagavond om 20.00 uur precies. Datum wordt hierna per activiteit vermeld.

Entree incl. kop koffie of thee

·      6,-

· Vrienden van CAM  3,-

· Jongeren tot 16 jaar, CJP-houders en studenten op vertoon van collegekaart/ inschrijvingskaart :  3,-

 

Wordt van de algemene regel afgeweken dan wordt dat in het overzicht bij de betreffende activiteit vermeld.

 

 

 

 

 

Toegang tot de sacristie.

De bijeenkomsten op de doordeweekse avonden vinden plaats in de sacristie en beginnen stipt om 20.00 uur. De toegang tot de sacristie bevindt zich aan de zijkant van de kerk. Omdat de kapstokken direct achter de ingang staan, wordt, om diefstal te voorkomen, om 20.00 uur de toegangsdeur  gesloten. Komt u na 20.00 uur,  druk dan even op de CAM-bel. Wij openen dan de deur voor u.

 

 

Vol is vol.

 

De belangstelling voor onze activiteiten groeit nog steeds. Dat toont zich in een geleidelijk stijgen van het aantal bezoekers. En dat leidt soms tot problemen. In een eerder seizoen was de opkomst bij een van onze avonden onverwacht zó groot, dat wij de deur moesten sluiten en een aantal belangstellenden teleur moesten stellen.  Bijzonder vervelend. Maar vol is nu eenmaal vol. De capaciteit van de sacristie is niet onbegrensd. Alhoewel normaliter onze avondactiviteiten plaats vinden in de sacristie, wijken wij uit naar gemeenschapshuis “De Wieken” wanneer wij vooraf een erg grote opkomst verwachten. Maar te voorspellen is dat nooit. Daarom: “Kom op tijd “ want “Vol is vol”.  De deur van de sacristie wordt geopend om 19.15 uur.

 

 

Het programma.

Donderdagavond 12 oktober 2017, 20.00 uur precies : opening van het seizoen met een concert door het Gewestelijk Symfonie Orkest “Maas en Niers”.

 

 

 

 

 

 

 

In 1908 besluit een aantal respectabele heren een muziekgroep op te richten: het “Gennepsch  Dilettanten Strijkorkest”. Het wordt al snel een veel gevraagd gezelschap in de regio. In 1918 verandert de naam in “Gennepsch Symphonie Orkest” (GSO). Met wisselende bezetting  blijft het GSO concerten geven totdat in 1942 de Duitse bezetter aansluiting bij de Kulturkammer eist. Het bestuur besluit daarom het orkest te ontbinden. Na de oorlog volgen moeizame pogingen om het gezelschap weer op volle sterkte te krijgen. Pas in 1964 zijn er voldoende musici om een volwaardig orkest te formeren. Maar dan zit de groei er ook goed in: in 1976 telt het GSO maar liefst 50 leden. Binnen en buiten Gennep worden in deze periode, vaak met koren en solisten, succesvolle concerten gegeven.

De verhuizing naar Cuijk in 1985 brengt een nieuwe naam met zich mee: “Gewestelijk Symphonie Orkest  Maas en Niers”. De streekschouwburg in Cuijk wordt de thuisbasis en is dat tot op heden nog steeds.

Op dit moment telt het orkest 30 leden. Het repertoire omvat een zeer divers scala aan werken, dat varieert van componisten uit de baroktijd tot de moderne tijd. Dirigent  is Rien Snoeren..

 

 

Dinsdag 24 oktober 2017 20.00 uur precies: “2017, het jaar van Mondriaan tot Dutch Design”, voordracht door drs Walda Bosman-Kok, kunsthistorica.

 

 

 

 

Het leven van die Brabantse mens speelde zich tot aan de Tweede Wereldoorlog af binnen de contouren van door met name de katholieke kerk aangegeven kaders. Anno-nu wordt er bijna met verwondering op teruggekeken. Wie zich niet hield aan de zeden en gebruiken en ‘af en toe neffe ’t potje pieste’ kreeg te maken met soms keiharde sancties vanuit de eigen omgeving. Eigenlijk was het leven van de Brabander van de wieg tot het graf geprogrammeerd en die levensloop werd gelardeerd met allerlei rituelen.  Dat gegeven staat feitelijk haaks op het beeld dat ‘men’ van Brabant en zijn inwoners heeft: gezellig, gemoedelijk, gastvrij en van het leven genietend in een Bourgondische sfeer. Ofwel, het leven is goed in het Brabantse land. Welk beeld is juist? Of, moeten beide beelden genuanceerd worden?

 

In de voordracht wordt vóór de pauze ingegaan op dat ‘Brabant-beeld’. Uitspraken van bekende Brabanders passeren de revue. Voorts wordt ingegaan op gebruiken als het met ‘de kromme èrm’ op kraamvisite gaan en wordt aandacht besteed aan uitvaarten die nogal eens ontaardden in “zuipvaarten”. 

Na de pauze komt de Roomse humor aan bod in de persoon van ‘pastoor Thieu Colemans’. Hij vertelt over zijn Roomse jeugd, zijn seminarietijd en zijn eerste aanstelling als jongste kaplaontje in Helmond. Duidelijk wordt dat het katholieke geloof er één is waarbinnen humor een belangrijke, zelfs wezenlijke rol speelde.

 

Eric Kolen, de spreker van deze avond, was leraar en van 1981 tot 1991 secretaris van de Stichting Brabants Heem. Voor Omroep Brabant produceerde en presenteerde hij  22 jaar lang wekelijkse programma’s waarin de Brabantse cultuurhistorie centraal stond.

 

Dinsdag 16 januari 2018, 20.00 uur precies, “De Maas, van open riool naar natuurparadijs; een culturele biografie van Molenhoek en zijn relatie met de grote rivieren”, door J. (Jan)  Nillesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een culturele biografie van Molenhoek en zijn relatie met de grote rivieren”, zo noemt Jan Nillisen, de spreker op deze avond,  zijn lezing.  We maken een reis door de tijd. Jan Nillesen beschrijft het ontstaan van de landschappen, de rol van de Maas en Rijn en de vestiging van de eerste mensen op de spoelzandwaaier grenzend aan het oerstroomdal. We volgen hun weg door de tijd.

Jan Nillisen vertelt in deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichtten.

Het landschap rondom Molenhoek kent een lange zeer tumultueuze geschiedenis. Natuurkrachten van wind, water en ijs droegen bij aan de vormgeving.

 

De spreker van deze avond, Jan Nillesen,  is gepensioneerd onderwijzer die in zijn werkzame leven gewerkt heeft in de dorpen aan de Maas.. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie. Hij is een veelgevraagd spreker. In 2013 werd aan hem door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging de ARJA prijs uitgereikt voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en landschap.

 

 

 

 

 

 

Een hospice, soms ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch personeel aanwezig is. De arts Jan Aernout van der Does de Willebois was in Nederland een van de pioniers van deze werkwijze.

In een hospice gaat veel aandacht uit naar de palliatieve zorg. Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert men een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven.

 

Het concept hospicezorg is betrekkelijk nieuw in Nederland.  Vanaf de jaren tachtig ontstonden veelal kleine initiatieven naar Engels voorbeeld. Het is op dit moment (nog) niet duidelijk hoe hospices in Nederland het concept hospicezorg vorm geven in de zorg die zij verlenen en diensten die zij aanbieden. Op het verkrijgen van meer inzicht daarin, met als doel bij te dragen aan het ontwikkelen van de hospicezorg in ons land, richt zich het onderzoek van prof. Teunissen.

 

Prof. dr Saskia Teunissen  begon haar loopbaan in 1984 als verpleegkundige in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en specialiseerde zich in de oncologie in het Radboud UMC in Nijmegen en later in de thuiszorgtechnologie en palliatieve zorg in de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam. Zij studeerde in deeltijd gezondheidswetenschappen in Maastricht (doctoraal 1995). Ze deed promotie onderzoek naar symptomen van patiënten in de palliatieve fase (proefschrift 2007) in het UMC Utrecht in combinatie met project- en management functies binnen de medische oncologie& hematologie.
In 2010 werd zij directeur van academisch hospice Demeter en richtte zij daar een nieuwe leerwerkplaats in voor onderzoek en
onderwijs.
In januari 2014 werd zij benoemd tot hoogleraar palliatieve zorg en speciaal de hospicezorg. De eerste hoogleraar in ons land op dit terrein .Zij is actief in vele regionale en landelijke functies gericht op de ontwikkeling van de palliatieve zorg.

 

 

 

 

 

Woensdag 13 december 2017 20.00 uur precies: “Eer, schande & humor; volksgebruiken van het oude Brabant” door

E. (Eric) Koolen

 

Woensdag 31 januari 2018 20.00 uur precies, “Centraal Azië, een verassing”, filmisch reisverslag door de stichting Wereldbeeld. Deze lezing is door omstandigheden verzet naar 10 april,

 

 

 

Centraal Azië is het gebied dat zich uitstrekt van de Kaspische Zee in het westen tot Centraal-China in het Oosten en vanaf Rusland in het Noorden tot Pakistan in het Zuiden. Tot Centraal Azië worden de landen Afghanistan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Kazachstan en Oezbekistan gerekend.  “Een kruispunt voor de uitwisseling van mensen, goederen en ideeën tussen Europa en Azië”, zo wordt het genoemd. Het is voor de meesten van ons een vrij onbekende regio maar in vele opzichten wel een uiterst boeiende. Op deze avond maken wij er kennis mee.met 3 films van elk ½ uur.

In Oezbekistan gaan wij naar Boechara, een stadje van twee duizend jaar oud en geheel ommuurd. Het ligt aan de legendarische zijderoute. Via deze route werden behalve zijde ook papier, porselein, buskruit, vruchten en paarden vervoerd.

Ook de hoofdstad Tashkent wordt bezocht. De stad heeft tal van indrukwekkende moskeeën, belangrijke Islamitische bezienswaardigheden.

Kazachstan is het land van de steppes, meren en bergen. Het Charyn National Park is het grootste natuurreservaat  en een van de mooiste plaatsen van het land.

De hoofdstad Almaty is het centrum van de handel in Centraal Azië. In het Panfilov Park zien wij de Zenkov kathedraal, geheel van hout. De Pedelpas, meer dan 4000 meter hoog in het Tian Shan gebergte, voert naar China. Hier vinden we prachtige bossen  langs indrukwekkende rivieren en diepe afgronden. In de Bars-Koon vallei staat het standbeeld van de Rus Yoeri Gagarin, de beroemde eerste astronaut.        In Turkmenistan maken we een bruiloft mee en zien we hoe daar als echte huisarbeid, de prachtige kleurige tapijten geweven worden en maken we kennis met de lokale bevolking.

De films worden ingeleid door Jan Driessen.

 

Woensdag 14 maart 2018 20.00 uur precies, “Kinderen in het oude Egypte”, door drs E.C. (Elsbeth) Rooker, egyptologe.

 

Hoewel vele eeuwen ons scheiden van de oude Egyptenaren is ons leven op een aantal punten niet wezenlijk anders. Dat zien we ook terug in de wijze waarop de Egyptenaren omgingen met hun kinderen. Oudegyptische kinderen waren welkom en ouders maakten zich, net als nu, zorgen over de toekomst van hun kind en hoopten dat het goed terecht kwam. Toch zijn er ook grote verschillen. Waar onze kinderen vanaf de geboorte op goede medische zorg kunnen rekenen, moesten Oudegyptische ouders vaak hun toevlucht nemen tot de magie in de hoop dat hun kind zou overleven. De sterfte onder zuigelingen en kraamvrouwen was hoog en ziekte was een alledaagse bedreiging voor de kleintjes. In de lezing is aandacht voor zwangerschap, geboorte, opvoeding, scholing en (kinder)arbeid. Tevens hoort u over hoop en verlangens van ouders en hun kinderen.

 

De spreekster van deze avond, Elsbeth Rooker,  studeerde Egyptologie, Oude geschiedenis en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit  Nijmegen.

Dinsdag 20 februari 2018 20.00 uur precies, “Kosmische straling, een mysterie dat ons allemaal raakt” door Prof. dr S.(Sijbrand) de Jong.

 

 

 

Je ziet ze niet, je hoort ze niet, je ruikt ze niet. Toch worden we voortdurend door kosmische stralen gebombardeerd. Met apparatuur kunnen we ze zichtbaar maken. Uit metingen die we zo kunnen doen, hebben we een aantal zaken over ons heelal geleerd. Van kosmische straling bij de hoogste energie, als de energie van een hard geslagen tennisbal in een enkel puntdeeltje zit, weten we echter nog steeds niet wat het precies is, waar het vandaan komt en hoe de natuur deeltjes zo hard kan versnellen. Daarom wordt daar onderzoek naar gedaan met het grootste experiment  ter wereld: het Pierre Auger Observatorium op de Pampa Amarilla tegen de bergen van de Andes aan in Argentinie.

Kosmische straling; een mysterie. Vanavond gaan we een tipje van de sluier oplichten. Dat zal gebeuren door prof. dr Sijbrand de Jong, een wetenschapper van wereldfaam. Hij is hoogleraar Experimentele Natuurkunde/Hoge Energie Fysica  aan de Radboud Universiteit Nijmegen, tevens verbonden aan het Nationaal Instituut voor subatomaire fysica Nikhef waar oa onderzoek wordt gedaan naar het Higgs-deeltje. Sedert 2016 is hij president van de CERN Raad, een uiterst prestigieuze functie bij deze in Geneve gevestigde Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. Een wetenschapper van formaat die in staat is om de moeilijke materie voor leken begrijpelijk te maken.

LET OP: in verband met de te verwachten grote opkomst, wordt deze avond gehouden in Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 3.

LET OP: Koffie en thee zijn deze avond niet in de toegangsprijs inbegrepen.

Tekstvak:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

In 2017 is het 100 jaar geleden dat het Nederlandse tijdschrift “De Stijl” werd opgericht door Theo Van Doesburg. “De Stijl” heeft vele ontwerpers en architecten beïnvloed en inspireert  hedendaagse kunstenaars nog steeds. Vandaar dat ook het 25-jarig jubileum van het internationaal befaamde Dutch Design in 2017 gevierd wordt.

Op tal van tentoonstellingen en evenementen is in 2017 de erfenis van de kunstenaars van “De Stijl” te zien (o.a. Mondriaan, Rietveld, Van der Leck en Van Doesburg). Dit wordt gecombineerd met het werk van hedendaagse toonaangevende designers.

Topmusea als het Gemeentemuseum in Den Haag, Museum De Lakenhal in Leiden, Centraal Museum in Utrecht, Kröller-Müller Museum in Otterlo en andere musea en galeries presenteren De Stijl met werken uit eigen collectie en speciale tentoonstellingen. In de lezing leert U de kunstenaars en hun werken uit De Stijl (opnieuw?) kennen.

 

Spreekster deze avond is drs W. (Walda) Bosman-Kok, kunsthistorica.

 

 

Woensdag 15 november 2017 20.00 uur precies. “Hospicezorg in Nederland”.

 Voordracht door prof.dr C.C.M.(Saskia) Teunissen.

 

Dinsdag 10 april 2018 20.00 uur precies, “Franse kastelen in de middeleeuwen” door kunsthistoricus dr  L ( Leo) Ewals.

Deze lezing is door omstandigheden verzet naar 31 Januari

 

 

 

Foto: Felix Lamouroux/Flickr

                                 

 

Frankrijk telt nog tienduizenden kastelen en vestingsteden. Op onze vakantie in Frankrijk zie we ze overal. Maar wat weten we ervan? Waarom wordt een kasteel gebouwd met muren en torens? Hoe wordt een kasteel belegerd? Waar komt het woord kasteel of château vandaan? We beginnen bij de Romeinse legerkampen, bezoeken het Louvre en eindigen bij de sprookjesachtige Loire-kastelen.

 

De spreker van deze avond is dr Leo Ewals. Hij studeerde Franse letteren en Kunstge­schiedenis aan de Universiteit van Nijmegen en aan de Ecole du Louvre te Parijs. Van 1976 tot 1987 doceerde hij letterkunde en cultuurge­sch­iedenis van Frankrijk aan de Univer­siteit van Nijmegen en verzorgde sindsdien in binnen- en buiten­land vele publicaties en lezingen over de Franse en Neder­landse kunst en cultuur. Sinds een tiental jaren is hij conservator van het Ateliermuseum Jac Maris in Heumen.

 

 

 

 

Woensdagavond 25 april 2018,  20.00 uur precies,

 

 

Onder leiding van dirigent Nicholas Devons speelt het Betuws Synfonie Orkest deze bijzondere avond een prachtig programma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliste is Charlotte Basalo Vázquez  (zie https://dostojevskikwartet.weebly.com/charlotte-basalo-vaacutezquez.html).

 

Charlotte Basalo Vázquez (1995) begon op vijfjarige leeftijd met vioollessen. Op elfjarige leeftijd vervolgde zij haar lessen bij Aimée Broeders aan het ArtEZ Conservatorium te Arnhem in de jongtalentenklas. Ze heeft meerdere malen prijzen behaald in de regionale finale op het Prinses Christina Concours. In de zomer van 2012 is ze uitgenodigd om te spelen op het Stift Festival. Daar kreeg ze masterclasses van Daniël Rowland en Karolina Weltrowska. In de zomer van 2015 heeft ze deelgenomen aan het Peter de Grote Festival tijdens de Summer Academy, waar ze een honory award in ontvangst mocht nemen. Ook heeft ze masterclasses gevolgd bij Emmy Verhey, Vera Beths, Julia Dinnerstein, Saskia Viersen, Malcom Bilson, Ilya Grubert, Sarah Kapustin en Veselina Manikova.

 

 

 

 

Met het concert van het Betuws Symfonie Orkest, hebben we het 11e CAM-seizoen afgesloten.  We gaan met vakantie, maar ons ook voorbereiden voor het nieuwe seizoen.  Het programma daarvoor is klaar, de nieuwe Culturele Agenda, met daarin het volledige programma, ligt bij de drukker. Het zal in augustus aan al onze “Vrienden van CAM” worden toegezonden.

 

Bestuur en vrijwilligers(sters) van CAM wensen u een geweldige zomer.

Ludwig van Beethoven

Ouverture Prometheus

Felix Mendelssohn Bartholdy

Vioolconcert in e

George Bizet

Symfonie nr. 1 in C