Tekstvak:

C

C

 A

M

M

Doelstelling

 Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek

Onze doelstelling.

 

De stichting CAM wil met een multifunctioneel gebruik van de Molenhoekse kerk,

(semi)culturele activiteiten organiseren. De kerk krijgt daardoor, naast de religieuze,

ook een sociaal-culturele functie. Een rol daarbij speelt het feit dat de kerk

belangrijke kunstwerken bevat, zoals reliëfs van Jac Maris, ramen van Joep Nicolas,

ramen en fresco’s van Daan Wildschut en fresco’s van René Smeets. Het is niet zonder

reden dat de kerk van Molenhoek is opgenomen in het overzicht “Kunst en Cultuur in

de Maasduinen” , een uitgave van de Noord Limburgse gemeenten.

 

Aan welke activiteiten denken wij?

·  exposities

·  concerten

·  kleinschalige toneelvoorstellingen

·  lezingen en voordrachten

·  etc.

 

De stichting wil een podium bieden aan beoefenaars van amateur-kunsten, bij

voorkeur, maar zeker niet uitsluitend, aan inwoners van Molenhoek en directe omgeving.

Uiteraard moeten de activiteiten passen bij het karakter van een kerk en moeten zij

voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

 

Het gebruik van de kerk als een multifunctionele ruimte, gebeurt met instemming en

medewerking van het kerkbestuur.

 

Het initiatief heeft de juridische vorm van een stichting en heeft dus geen winst-

oogmerk. De entreeprijzen worden bewust laag gehouden om de toegankelijkheid

voor een breed publiek te garanderen.

CAM is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en medewerkenden krijgen géén

vergoeding, anders dan die voor direct gemaakte kosten.

 

 

Tekstvak: