Text Box:

 Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek

Text Box:

Plaats,Tijd,Toegangsprijs

Plaats, tijd en toegangsprijs van onze activiteiten.

 

In de regel geldt voor onze activiteiten het volgende:

 

Concerten in de kerk.

 

Plaats: kerk.

Tijd: doordeweekse avond om 20.00 uur precies.

De datum wordt hierna per concert vermeld.

Entree incl. kop koffie of thee:

 

·      8,00  voor volwassenen.

·      4,00  voor Vrienden van CAM.

·      3,00  voor jongeren tot 16 jaar, CJP-houders en studenten op vertoon van collegekaart of inschrijvingskaart.

 

Lezingen, voordrachten, etc. in de sacristie.

 

Plaats: sacristie, zij-ingang van de kerk.

Tijd : alternerend op de dinsdagavond en woensdagavond om 20.00 uur precies.

De datum wordt hierna per activiteit vermeld.

 

Entree incl. kop koffie of thee:

 

·      6,00  voor volwassenen.

·      3,00  voor Vrienden van CAM.

·      3,00  voor jongeren tot 16 jaar, CJP-houders en studenten op vertoon van collegekaart of inschrijvingskaart.

 

Wordt van de algemene regel afgeweken, dan wordt dat in het overzicht bij de betreffende activiteit vermeld.

 

Toegang tot de sacristie.

De bijeenkomsten op de doordeweekse avonden vinden plaats in de sacristie en beginnen stipt om 20.00 uur. De toegang tot de sacristie bevindt zich aan de zijkant van de kerk. Omdat de kapstokken direct achter de ingang staan, wordt, om diefstal te voorkomen, om 20.00 uur de toegangsdeur  gesloten. Komt u na 20.00 uur,  druk dan even op de CAM-bel. Wij openen dan de deur voor u.

 

Vol is vol.

 

De belangstelling voor onze activiteiten groeit nog steeds. Dat toont zich in een geleidelijk stijgen van het aantal bezoekers. En dat leidt soms tot problemen. In een eerder seizoen was de opkomst bij een van onze avonden onverwacht zó groot, dat wij de deur moesten sluiten en een aantal belangstellenden teleur moesten stellen.  Bijzonder vervelend. Maar vol is nu eenmaal vol. De capaciteit van de sacristie is niet onbegrensd. Alhoewel normaliter onze avondactiviteiten plaats vinden in de sacristie, wijken wij uit naar gemeenschapshuis “De Wieken” wanneer wij vooraf een erg grote opkomst verwachten. Maar te voorspellen is dat nooit. Daarom: “Kom op tijd “ want “vol is vol”.  De deur van de sacristie wordt geopend om 19.15 uur.