Zondag 9 november : Smartlappen met het koor “OCHAARM”.

25 november, Het Vlaams Expressionisme “door dr. H.W.O. Deleu, kunsthistoricus.

                                                          Lezing in gemeenschapshuis “De Wieken” door oud-ministerpresident Dries van Agt over de Palestijnse kwestie.

14 januari 2015: Trends in de hedendaagse architectuur” door prof. dr. Nico J.M. Nelissen.

Woensdag 11 maart: “Canon van de kerkmuziek”  door drs Maarten-Jan Dongelmans.

Zondag 29 maart : Concert door het Gewestelijk Symfonieorkest Maas en Niers.

    “De magie van de Oranjes”  door drs Leo Hoeks, historicus.

“woensdag 1 oktober opening van het seizoen 2014-2015 met Brabantse liederen door het trio Taaftere”

Dinsdag 14 0ktober :  ”Hallo is daar iemand?Speuren naar leven in het heelal” door prof. dr Henny J.G.L.M. Lamers.

 

 

 

 

“10 februari : een reis met de Trans Siberische Spoorlijn met als  reisleidster  Elena Bronnikova” .