Text Box:

CAM vriendenkring

 Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek

      “Enkele van onze vrijwilligsters”

Text Box:

Vriend van CAM worden ?

 

 

Hebt u sympathie voor ons initiatief, wordt dan lid van onze CAM - Vriendenkring.

 

 

Vrienden van CAM  betalen een jaarlijkse bijdrage van € 25,00  (minimaal) en krijgen daarvoor:

 

· 50% korting op de toegangsprijs van al onze activiteiten

· Circa een  week vóór elke activiteit per email een herinnering daaraan met een korte omschrijving van de activiteit.

 

 

Het lidmaatschap van deze Vriendenkring geldt telkens voor één seizoen ( oktober tot mei) en wordt automatisch verlengd tenzij het vóór 1 augustus  schriftelijk of per mail bij het secretariaat wordt opgezegd.

 

 

De leden ontvangen in de maand september hun ledenpasje voor het daaropvolgende seizoen. Dit pasje is strikt persoonlijk en pas geldig na betaling.

 

U kunt zich schriftelijk of per mail aanmelden bij onze secretaris. Vermeld daarbij uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.