Bestuur

Het bestuur van de Stichting CAM stelt het programma van lezingen samen en verzorgt de organisatie van deze activiteiten in Gemeenschapshuis "de Wieken" in Molenhoek. Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Peter Teeuwissen  (voorzitter)
  • Thei Wijnen  (secretaris)
  • Liesbeth Ewalts  (penningmeester)
  • Marijke Bakkeren  (bestuurslid)
  • Luc van der Linden  (bestuurslid)

Secretaris e-mail: secretaris.cam@gmail.com

 

De stichting is opgericht in 2007 en ze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09176219. Bankrekening: bij de Rabobank met het nummer NL12 RABO 0139 5069 85.

Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek @ 2018