De Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek (CAM) is een vrijwilligersinitiatief dat voor de inwoners van Molenhoek (Limburg) en de directe omgeving, (semi-) culturele activiteiten organiseert, welke meestal plaatsvinden in gemeenschapshuis "de Wieken" te Molenhoek.

De eerstvolgende CAM lezing is op donderdag 30 maart 2023:

"Hebzucht. Over de normalisering van een ondeugd",
door dr. Jeroen Linssen.

Is hebzucht alleen maar destructief, of sorteert deze passie ook voordelige effecten voor de samen-leving? Hoe hebben de filosofen gedacht over de grote en kleine graaiers in de loop van de tijd? Hoe keek men aan tegen winst en woeker? Is hebzucht oorzaak of oplossing van een economische en financiële crisis?

Dr. J.A.A. Linssen (1960) is universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.. De laatste jaren richt hij zich vooral op de studie naar de verhouding tussen economie en politiek. Meer in het bijzonder houdt hij zich bezig met de geschiedenis van de "kunst van het besturen".

Lees verder voor een uitgebreide toelichting ...

Plaats: Gemeenschapshuis de Wieken, Esdoornlaan 5, 6584 BD Molenhoek.
Aanvang: 20.00 uur precies.

De volgende CAM lezing is op dinsdag 11 april 2023:
"De relatie tussen Mahlers liederen en zijn symfonieën", door drs. Gerard op het Veld.