Doelstelling

De stichting CAM heeft als doel het organiseren van culturele activiteiten in Molenhoek. Hierbij wordt gedacht aan de volgende activiteiten:

  • lezingen of voordrachten
  • exposities
  • concerten
  • kleinschalige toneelvoorstellingen

De stichting wil ook een podium bieden aan beoefenaars van amateur-kunsten, bij voorkeur, maar zeker niet uitsluitend, aan inwoners van Molenhoek en directe omgeving.

Het initiatief heeft de juridische vorm van een stichting en heeft dus geen winst-oogmerk. De entreeprijzen worden bewust laag gehouden om de toegankelijkheid voor een breed publiek te garanderen.

De Stichting CAM is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en medewerkenden krijgen géén vergoeding, anders dan die voor direct gemaakte kosten.

Voor sommige activiteiten wordt -met instemming van het kerkbestuur- gebruik gemaakt van de Molenhoekse kerk (Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten). De kerk krijgt daardoor, naast de religieuze, ook een sociaal-culturele functie. Een rol daarbij speelt het feit dat de kerk belangrijke kunstwerken bevat, zoals reliëfs van Jac Maris, ramen van Joep Nicolas, ramen en fresco's van Daan Wildschut en fresco's van René Smeets. Het is niet zonder reden dat de kerk van Molenhoek is opgenomen in het overzicht "Kunst en Cultuur in de Maasduinen", een uitgave van de Noord Limburgse gemeenten.

Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek @ 2018