Donderdag 3 februari 2022, 20.00 uur:

"Kunst, religie en dood bij de Australische Aborigines",
door prof.dr. Eric Venbrux

De beeldende kunst van de Tiwi Aborigines van Bathorst en Melville eiland in Noord Australië, vindt zijn oorsprong in dodenrituelen die een heropvoering van scheppingsverhalen met zich meebrengen. In de rituele cyclus wordt een script gevolgd dat is overgeërfd van de mythologische voorouder Purakupali, die de dood in de Tiwi samenleving introduceerde en de dodenriten voor de eerste keer uitvoerde.


De deelnemers verbinden de conventionele rituele gebeurtenissen echter met hun eigen verhalen en persoonlijke ervaringen. Zo geldt de eis dat Tiwi zangers voor elke gelegenheid nieuwe liederen samenstellen en dat de makers van gebeeldhouwde en beschilderde grafpalen unieke werken produ-ceren. Dit heeft zijn impact op de wijze waarop de scheppingsmythen in verhalen en in de beeldende kunst gestalte krijgen.

Prof.dr. Eric Venbrux is hoogleraar Godsdienst-wetenschappen en directeur van het Centrum voor Thanatologie aan de Radboud Universiteit. Hij verricht antropologisch veldonderzoek naar dodenriten in Zwitserland, Australië en Nederland.

Over zijn werk met Australische Aborigines schreef hij het boek "A Death in the Tiwi Islands Conflict: Conflict, Ritual and Social Life in an Australian Aboriginal Community".

Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek @ 2018