CAM lezing op donderdag 27 oktober 2022, 20.00 uur:

"Hoe gaat het met de Nederlandse bossen en natuur?"
door drs. Bas Lerink.

Nooit eerder was er zoveel aandacht voor de Nederlandse natuur als in de afgelopen jaren. We verlangen er van alles van: waterberging, lucht-zuivering, CO2-opslag, enzovoort. Daarnaast willen we er met z'n allen ontspannen en sporten, wat tot enorme drukte leidde tijdens de coronacrisis. Maar hoe gaat het eigenlijk met de Nederlandse bossen en natuur?

Tijdens deze lezing zal Bas Lerink u meenemen voor een rondje door het "veld". We gaan het hebben over de grote vragen die nu spelen in de Nederlandse bossen en natuurterreinen. Wat is het gevaar van stikstof nou echt voor de Nederlandse natuur? En, zal er nog wel bos zijn als de klimaatverandering doorzet? We gaan daarbij inzoomen op celniveau en uitzoomen tot de Europese trends. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor discussie. Waar geniet u van in de Nederlandse natuur en wat ziet u graag anders?


Drs. Bas J.W. Lerink is onderzoeker Europees Bos aan de Wageningen University and Research. Zijn expertise is klimaatslim bos- en natuurbeheer, zowel op nationaal als op Europees niveau. Hij werkte bij voorbeeld mee aan een groot onderzoek naar de invloed van droogte op het bos en schreef mee aan een recent artikel in Nature over de vermeende toename van houtkap in de EU. Op dagelijkse basis beheert hij tevens de Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer en hij werkt aan de Achtste Nederlandse Bosinventarisatie.


Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek @ 2018