Dinsdag 15 november 2022, 20.00 uur:

"Wij en het water, 'n Nederlandse geschiedenis"
door prof.dr. Lotte Jensen.

Eeuwenlang hebben de Nederlanders een strijd tegen het water gevoerd. Vele malen wisten we de waterwolf te temmen, maar minstens zo vaak kregen we te maken met verwoestende overstromingen. Denk aan de Sint-Elisabethsvloed van 1421, de Kerstvloed van 1717 of de Watersnoodramp van 1953. In de culturele verbeelding van dit soort catastrofale gebeurtenissen gaan kwetsbaarheid en trots hand in hand. In foto's, verhalen en monu-menten benadrukken schrijvers en kunstenaars zowel de rampzalige gevolgen als de veerkracht van gemeenschappen.


Dat "gemeenschapsgevoel" werd versterkt door culturele beelden, zoals drijvende wiegjes, Hollandse leeuwen, waterwolven, vaderlijke vorsten, inzame-lingsacties, solidariteit en een vinger in de dijk. Nu de zeespiegelstijging een steeds grotere dreiging vormt voor toekomstige generaties, hebben dit soort beelden nieuwe relevantie en is het onderkennen van onze kwetsbaarheid belangrijker dan ooit.

Prof. dr. Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel doet ze onderzoek naar rampen en Nederlandse identiteitsvorming. Ze schrijft regelmatig voor de Volkskrant en ze is columnist bij De Lage Landen. Ze publiceerde onder meer "Verzet tegen Napoleon", "Napoleons nalaten-schap. Sporen in de Nederlandse samenleving" en "De grote en vreeselike vloed. Sint-Elisabethsvloed 1421-2021". In september 2022 verschijnt haar nieuwe boek: "Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis".


Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek @ 2018