Dinsdag 9 januari 2024, 20.00 uur:

"Een culturele biografie van Molenhoek en zijn relatie met het Wald",
Jan Nillesen.

De lezing betreft een landschapsbiografische en historisch ecologische visie op Molenhoek en het Ketelwald. De Maas vormt de ruggengraat, de stuwwal het dak van het gebied. We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de stuwwal, de landgletsjer, de rol van de Rijn, Maas, wind en water en de vestiging van de eerste mensen op de Spoelzandwaaier.

     

We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen. De spreker vertelt het verhaal dat schuilgaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichtten. Speciaal aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap vorm kreeg.

Jan Nillesen is gepensioneerd onderwijzer, die in zijn werkzame leven gewerkt heeft in de dorpen aan de Maas. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie en aardkunde. Daarbij was en is hij nog steeds actief in de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging), de IVN Werkgroep Geologie en Landschap en de Planten-sociologische Kring Nederland. In 2013 ontving hij van de KNNV de ARJA-prijs voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en landschap.

     

Plaats: Gemeenschapshuis de Wieken, Esdoornlaan 5, 6584 BD Molenhoek.
Aanvang: 20.00 uur precies.

Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek @ 2018