Dinsdag 30 januari 2024, 20.00 uur:

"De Maatschappij van Weldadigheid: een 19-de eeuws sociaal economisch experiment",
Leo van der Linden.

Met geld van Koning Willem I en van leden overal in het land begon de sociaal bewogen Johannes van den Bosch (1780-1844) in 1818 de proefkolonie Frederiksoord in Drenthe om behoeftige gezinnen uit de steden een nieuwe bestaansmogelijk te bieden. De gezinnen hadden zich vrijwillig in de steden aangemeld en zo kwamen ze vanuit Leeuwarden tot Vlissingen aangereisd. Er stond voor hen een woning klaar en de bedoeling was dat ze op termijn in hun eigen voorziening zouden kunnen voorzien.

De kolonie breidde uit en in totaal zijn in de negentiende eeuw bijna 1100 gezinnen er aangekomen. Van 30% volgde een kolonistzoon of -dochter het gezinshoofd op, van 70% dus niet. Wat betekende het verblijf? Hoe werd het ervaren? Was het idee geslaagd? De administratie en correspondentie van de Maatschappij van Weldadigheid is ruim bewaard gebleven. De spreker zal in gaan op de geschiedenis van en het leven in deze Maatschappij en een antwoord geven op de gestelde vragen. De Maatschappij van Weldadigheid is in 2021 UNESCO werelderfgoed geworden.


Leo van der Linden (1963) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw via zijn voorouders van vaderskant in de Maatschappij van Weldadigheid terechtgekomen. Bij zijn onderzoek bleek hoe bijzonder deze Maatschappij is in de Nederlandse geschiedenis. De spreker verzamelde informatie over alle gezinnen erin en publiceerde sinds 1985 daarover in verschillende genealogische landelijke periodieken. De spreker is hoofdredacteur van het genealogisch tijdschrift "Ons Voorgeslacht".


Plaats: Gemeenschapshuis de Wieken, Esdoornlaan 5, 6584 BD Molenhoek.
Aanvang: 20.00 uur precies.

Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek @ 2018